0771 551 525
0350 407 944

office@bogmar.ro

POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale SC BOGMAR SRL cu sediul în Râmnicu Vâlcea, strada Popa Șapcă nr. 35, jud. Vâlcea, în calitate de operator de date. Obiectul principal de activitate este comerț cu amănuntul În sensul definit prin Regulamentul (UE) nr.679/2016 cunoscut drept Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale (GDPR), SC BOGMAR SRL are calitatea de operator atunci când este vorba de prelucrarea datelor personale.

Accesarea și utilizarea sitului nostru, inclusiv aa oricărei pagini sau secțiuni componente ale acestuia sau al oricărui serviciu furnizat prin intermediul site-ului, se poate face numai în conformitate cu prezenta Politică de prelucrare a datelor personale.

Pentru utilizarea serviciilor, putem solicita utilizatorului să își exprime acordul cu privire la termenii și condițiile Politicii de prelucrare a datelor personale printr-o acțiune specifică ce are semnificația unui consimțământ neechivoc (ex. bifarea căsuței specifice “Am citit și sunt de acord cu Politica de prelucrare a datelor personale“). Prin bifarea căsuței respective, utilizatorul își dă acordul, în mod expres, să respecte clauzele Politicii de prelucrare a datelor personale. Pentru a asigura respectarea condițiilor de acces și utilizarea serviciilor, utilizatorii trebuie să verifice, la momentul fiecărei accesări a site-ului, termenii și condițiile de utilizare. Chiar daca omiteti să analizați termenii și condițiile, dar utilizați site-ul, vom considera că ați acceptat acest set de termeni și condiții (inclusiv orice actualizare a acestora). 

Dacă nu sunteți de acord cu prevederile din acest set de termeni și condiții (inclusiv orice actualizare a acestuia), vă rugăm să nu utilizați sau, după caz, să încetați utilizarea site-ului sau a serviciilor oferite de noi.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Prelucrăm date personale în urma unor acțiuni pe care le inițiați în relația cu noi fie pentru a achiziționa produsele noastre, fie pentru a ne vizita site-ul. În acest sens, spre exemplu:

- vă prelucrăm datele personale privind numele, prenumele și adresa de e-mail când vă creați un cont pe situl nostru;

- vă prelucrăm datele personale privind numele, prenumele, adresa de livrare, numărul de telefon și metoda de plată aleasă când vă plasați o comandă (datele cardului bancar-tipul cardului, numărul cardului de credit/debit, data expirării);

- vă prelucrăm datele personale privind adresa IP, tipul browser-ului, sistemul de operare când vizitați site-ul nostru. Folosim astfel de date pentru a studia statisticile referitoare la navigarea pe site în scopul îmbunătățirii experienței vizitatorilor acestuia.

De asemenea, dacă sunteți client al site-ului nostru, SC BOGMAR SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa IP, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul site-ului, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea site-ului.

Dacă, pentru a vă crea cont de utilizator pe site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sau Google, SC BOGMAR SRL va prelucra următoarele date publice de profil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresă de e-mail.

III. Scopurile și temeiurile de prelucrării

Dacă sunteți client al site-ului, SC BOGMAR SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

• pentru desfășurarea relației contractuale cu dumneavoastră, respectiv pentru crearea și administrarea contului dvs., preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe site, informarea asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate,

Temei: contractul încheiat între dumneavoastră și SC BOGMAR SRL. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale cu dumneavoastră.

• pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin în contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: obligața legală. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea de a ne respecta obligațiile legale care ne revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul site-ului.

• pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare electronică (e-mail, sms), informații privind produsele şi serviciile similare sau complementare celor cumpărate sau pentru care ați arătat interes de cumpărare.

Temei: consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Trebuie colectat printr-un clic pe căsuța Mă abonez, care să nu fie prebifată sau să condiționeze finalizarea plasării comenzii, la momentul creării contului, sau ulterior creării contului. Dovada acordului trebuie păstrată. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, astfel: printr-un clic pe linkul de dezabonare afișat în cadrul mesajelor primite de la noi sau prin contactarea noastră.

Precizăm că furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

• în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al SC BOGMAR SRL de a îmbunătăți permanent experiența clienților pe site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Dacă sunteți vizitator al site-ului, vă prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

• pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare electronică (e-mail, sms), informații privind produsele şi serviciile similare sau complementare celor cumpărate sau pentru care ați arătat interes de cumpărare.

Temei: consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați. Trebuie colectat printr-un clic pe căsuța Mă abonez, care să nu fie prebifată. Dovada acordului trebuie păstrată. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, astfel: printr-un clic pe linkul de dezabonare afișat în cadrul mesajelor primite de la noi sau prin contactarea noastră. Precizăm că furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea consecințe negative pentru dumneavoastră.

• pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţi experiența dumneavoastră oferită pe site.

Temei: interesul nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Menționăm că vă păstrăm datele personale pe perioada de timp prevăzută în legislație în material arhivării. În situația în care nu există prevederi legale specifice, păstrăm datele personale în funcție de scopul prelucrării, după cum urmează:

 - 5 ani în scopul de a vă oferi produsele și serviciile noastre;

 - 1 an în scopul îmbunătățirii serviciilor noastre;

 - până la retragerea consimțământului sau până la exercitarea dreptului de opoziție ori 2 ani de la ultima dvs. acțiune în relația cu SC BOGMAR SRL în scopul promovării/marketingului;

 - 6 luni în cazul măsurilor de protecție a site-ului față de atacurile cibernetice și 1 an pentru măsurile de prevenire și detectare a tentativelor de fraudă, în scopul protejării intereselor noastre legitime.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina noastră (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

V. Divulgarea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, putem dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care ne sprijină în desfășurarea activității prin intermediul site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT/servicii disponibile prin intermediul magazinului on line/de plată sau financiar-bancare, în cazul clienților care plătesc cu cardul sau cumpără produse în rate sau prin credit), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

• pentru administrarea site-ului;

• în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către noi prin intermediul site-ului;

• pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

• pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

• pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

• atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal numai pe teritoriul Uniunii Europene.

VI. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoană vizată, beneficiați de următoarele drepturi:

• dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către SC BOGMAR SRL, conform celor descrise în prezentul document;

• dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea SC BOGMAR SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

• dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către SC BOGMAR SRL a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

• dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

-acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

-în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

-în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

-în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

-în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

-datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, SC BOGMAR SRL să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

• dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :

-persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

-prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

-operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanei vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

-persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

• dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de noi către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

• dreptul la opoziție:

-în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al SC BOGMAR SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care SC BOGMAR SRL poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;

-în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri.

• dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați cu o solicitare scrisă, semnată și datată la adresa de contact:

Prevederile prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal se vor actualiza/completa/modifica ori de câte ori apar modificări legislative în materia prelucrării datelor cu caracter personal.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram